El nostre departament jurídic, posa al vostre abast des de la planificació estratègica de la vostra activitat, amb l’elaboració de plans d’empresa, fins a la resolució i la gestió de temes que podeu necessitar; registre de marques i patens, estrangeria, recobraments a tercers perjudicats, successions i herències.

Àrea mercantil-jurídica

 • Constitució, fussió i disolució de societats.
 • Ampliació i reducció de capital de tots tipus, així com altres modificacions estatutàries.
 • Contractes mercantils.
 • Recobraments a tercers perjudicats. Morositat.
 • Legalització i inscripció d’escriptures.
 • Al·legacions i reclamacions prèvies a la Via Administrativa.
 • Recursos ordinaris. Recursos reposició. TEARC.
 • Assistència Actes de Conciliació. CMAC.
 • Demandes al Jutjat de lo Social (acomiadaments, invalideses, pensions, sancions).
 • Contractes de préstec i  de préstecs participatius.

Àrea d’estrangeria

 • Tràmits de residència per arrelament (familiar, laboral i social).
 • Tràmits i renovacions de permisos de residència.
 • Reagrupacions familiars.
 • Tramitacions de nacionalitat espanyola.
 • Residències comunitarias per matrimoni amb ciutadans de la Unió Europea.

Àrea de succecions

 • Consultaria i preparació de testaments (s'inclou la preparació del testament vital).
 • Preparació d’actes notarials per a la declaració d’hereus abintestat.
 • Transmissió de béns, d'herències, de donacions, etc.
 • Liquidació d’impost de Succecions i de Donacions.

Patents i marques

 • Assessorament i legalització de patents i marques.