Benvolgudes i benvolguts;

Us informem que durant el mes de novembre, de cada any,  us podeu acollir al anomenat  "Règim d' Ajornament de l' IVA" conforme a la Llei d´IVA 28/2014.

Aquest règim, te l’ avantatge de que no  s’ha  d’avançar l' import de l’ IVA suportat, a la duana, per les importacions de bens procedents de fora de la CEE,  tal i com s’  realitzant fins a data d´avui. Si opteu per aquesta opció,  us podreu declarar i deduir l´ IVA d´ importació directament en l´autoliquidació que es presenta mensualment (mitjançant el model 303), sense fer cap tipus de pagament a la duana,  amb el conseqüent estalvi financer.

Es tracta d'un règim optatiu, al qual podran acollir-se aquells subjectes passius, (Entitats), que el període de liquidació coincideixi amb el mes natural,  entre d’altres, les empreses acollides al règim de devolució mensual (REDEME) i aquelles que el volum d' operacions de l'any natural anterior hagi superat els 6.010.121,00 euros de facturació.

Valorem que pot ser una opció interesant a tenir en compte per la vostra empresa. No obstant, si necessiteu que us ampliem aquesta informació, per tenir ben clar com procedir, no dubteu en posar-vos en contacte amb el nostre despatx.

Rebeu, com sempre, el nostre agraïment per la vostra confiança, aprofitem per saludar-vos, ben cordialment,